Slotwoord

  • Het IPC wordt op dit moment in het Nederland gegeven. 
  • IPC is getoetst aan de nieuwe Nederlandse kerndoelen. 
  • De Nederlandse inspectie heeft het IPC goedgekeurd. 
  • De IPC Units zullen vooral in de middaguren gegeven worden. ’s Ochtends concentreren we ons vooral op de basisvakken. 
  • Elk schooljaar richten we ons als team met name op het vergroten van onze kennis m.b.t. IPC tijdens o.a. de teacher’s inservice trainingsdagen (Assessment for Learning etc.) en het verder ontwikkelingen van het IPC op De Eglantier.  
 
 
Voor meer informatie zie de site: www.ipcnederland.nl