Ouderbetrokkenheid

Voordat aan een nieuwe ‘unit’ begonnen wordt, ontvangt u als ouder(s)/ verzorger(s) een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen van de unit. Zo krijgt u een goed idee van waar uw kind mee bezig is en kunt u helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.