De mileposts

De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor verschillende leeftijdniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Wij werken straks met de mileposts groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De groepen 1-2 zullen Early Years van IPC inpassen in hun al aanwezige thematisch werken. 
Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven, die kinderen bereikt moeten hebben tegen het einde van de milepost (een periode van twee jaar). We bepalen steeds de keuze van de units voor een milepost voor een periode van twee jaar, waarbij we erop letten dat alle vakgebieden in die periode min of meer gelijkmatig verdeeld aan de orde komen. 
In de mileposts wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Vakinhoudelijke doelen: Leerdoelen voor alle verschillende vakken.
  • Persoonlijke doelen: Leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden
  • Internationale doelen: Leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief .
 
In het IPC worden de volgende vakken geïntegreerd aangeboden: 

- Natuurkunde en biologie 
- Techniek (waaronder ICT) 
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Maatschappelijke verhoudingen 
- Tekenen, handvaardigheid 
- Muziek 
- Lichamelijke opvoeding